Grup de treball d'infeccions de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

Programas de optimización de uso de antimicrobianos (PROA) en hospitales españoles: documento de consenso GEIH-SEIMC, SEFH y SEMPSPH.

Programa

Manual Programa d’optimització de l’ús d’antimicrobians (PROA) als hospitals de Catalunya 2019

Descarregar pdf

- Clinical Practice Guidelines for Clostridium difficile Infection in Adults and Children: 2017 Update by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA)

Més informació

Introducció

És ben coneguda la major vulnerabilitat a les infeccions del pacient ancià, deguda principalment als canvis que ténen lloc al sistema immune amb l'edat i a la suma de comorbiditat. La seva presència es correlaciona amb fragilitat i està íntimament lligada a les grans síndromes geriàtriques com a factors predisponents (exs.: desnutrició, incontinència) o sent factor precipitant (exs. caigudes, delírium). Per tot plegat podríem considerar a les infeccions una síndrome geriàtrica.

Per altra banda, la complexitat dels pacients ha augmentat als darrers anys a tots els nivells assistencials geriàtrics i el maneig dels gèrmens multiresistents ja forma part de la presa de decisions del nostre dia a dia. Això implica, per una banda, que haguem d'estar ben formats i entrenats en l'ús dels antimicrobians i, per altra, que ens coordinem adequadament amb altres especialitats per trobar la pauta més adequada per a cada malalt concret. El desenvolupament dels PROA (programes d'optimització d'ús d'antimicrobians) serà clau.

Objectius

Vols formar part?

Formar part d’un grup de treball suposa compartir experiències amb d’altres professionals que tenen, dins de la Geriatria i la Gerontologia, interessos comuns.

Si esteu interessats en afegir-vos al grup de treball, podeu enviar un correu electrònic a la nostra coordinadora Mª Pilar Garcia i Caselles (mpgcaselles@gmail.com)

Membres del grup

Mª Pilar García Caselles Coordinadora, metgessa, Centre Fòrum-Parc de Salut Mar.
Isabel Arnau Barrés metgessa, Hospital del Mar-Parc de Salut Mar.
Patricia Alonso Roldán metgessa, Clínica Guadalupe.
Luis Arriarán Germán-Palacios metge, CSS Isabel Roig.
Alicia Cambra López metgessa, Consorci Sanitari Integral-L'Hospitalet de Llobregat.
Maria Dolors Dapena Díaz metgessa, Consorci Sanitari Alt Penedés- Garraf.
Lluïs Espinosa Serralta metge, Parc Sanitari Pere Virgili.
Mireia Filip Ayala infermera, Hospital sociosanitari Mutuam Güell.
Esther Guardiola Romero infermera, Consorci Sociosanitari de Vilafranca.
Cristina Mayordomo Lacambra metgessa, Parc Sanitari Pere Virgili
Raquel Gómez Cortijo metgessa, H.Sant Andreu. Sant Andreu Salut, Manresa
Helena Palau Gispert metgessa, Hospital de Terrassa.
Esther Pallarés Fernández metgessa, CSS Palau.
Gemma Porta Rius metgessa, CSS El Carme-Badalona Serveis Assistencials.
Aurora Rupérez Martínez secretària metgessa, Consorci Sociosanitari de Vilafranca.
Olga Santos Marín farmacéutica, Clínica Guadalupe